กิน ′ขิงสด′ ลดความเจ็บปวด

กินขิงสดช่วยบรรเทาความเจ็บปวดกล้ามเนื้อ ขิงช่วยบรรเทาอาการเจ็บกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายได้ มีการศึกษาพบว่า การกินเครื่องเทศจำนวนเล็กน้อยทุกๆ วันจะช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ หลังออกกำลังกายได้ การศึกษาในห้องทดลองพบว่าขิงผงหนึ่งสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งรังไข่ได้ ในการทดลองครั้งล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาให้ผู้ทดลองจำนวนหนึ่งกินสด และจำนวนที่เท่ากันกินขิงที่ผ่านความร้อน มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องเทศ อีกกลุ่มให้กินยาหลอก โดยให้ทุกกลุ่มออกกำลังกาย

ผลการตีพิมพ์ในวารสารความเจ็บปวด พบว่า 24 ชั่วโมงหลังออกกำลังกายระดับความเจ็บปวดของกลุ่มที่รับประทานขิงสด 25 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าผู้ที่กินยาหลอก และกลุ่มที่กินขิงผ่านความร้อนระดับความเจ็บปวดน้อยกว่า 23 เปอร์เซ็นต์   นักวิจัยกล่าวว่านี้เป็นหลักฐานสนับสนุนว่าขิงมีฤทธิ์ระงับความเจ็บปวดได้

ข้อมูลจากเดลี่เมล์ออนไลน์

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ 12-10-53

Relate Post