ตลาดสุขภาพอาหารลดรสหวาน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานมหกรรม “ตลาดนัดสุขภาพ” 4 ภาคขึ้น เริ่มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยนำตัวอย่างโครงการของภาคีเครือข่ายของ สสส.ในพื้นที่ภาคอีสาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างเสริมสุขภาพ โดยเปิดตัวโครงการใหญ่ “ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” ตั้งเป้าชวน 100 เมือง 10,000 องค์กร และคน 1 ล้านคน เข้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้น่าอยู่ที่สุดในโลกในระยะเวลา 4 ปี

ภายในงานจำหน่ายผลผลิตและสินค้าสุขภาพต่างๆ อาทิ ผักปลอดสารพิษ ข้าวอินทรีย์ปลอดสาร พร้อมชมนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสุขภาพ และหนทางกินป้องกันโรคยอดฮิตของคนไทยในภาคอีสานอันดับ 1 คือ เบาหวาน และมะเร็งตับ โดยเฉพาะจ.กาฬสินธุ์ ถือเป็นจังหวัดอันดับ 1 ที่มีผู้ป่วยเบาหวานสูงสุดของประเทศ จึงมีคำแนะนำด้านการกินให้อ่อนรสหวานลง เช่น กินขนมพื้นบ้านอ่อนหวานเพื่อสุขภาพ พร้อมเผยแพร่โครงการเด็กสุรินทร์อ่อนหวาน

col04040653p2
col04040653p3

ภายในงานจึงมีเวทีเสวนาถอดรหัสความสำเร็จของโครงการในพื้นที่ภาคอีสาน หนึ่งในนั้นคือ “พันธุ์ข้าวต้านเบาหวาน” จากเครือข่ายเกษตรทางเลือกภาคอีสาน ของสถานีอนามัย ต.สายนาวัง จ.กาฬสินธุ์ ที่ค้นพบคุณค่าของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่นอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพ แล้วยังช่วยลดปัญหาต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี โดยการจัดงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ที่ภาคใต้จัดที่ศูนย์การค้าลีการ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 4 มิ.ย.2553 นี้

ที่มา : วันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7127 ข่าวสดรายวัน

Relate Post