ตอนที่ 5 ชมรมเกษตรในเมือง เรื่องของเรา – เราแก้ไขเอง

หลังจากชมรมเกษตรในเมืองซึ่งก่อตัวอย่างง่ายๆ แต่ได้รูปธรรมทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในมุมสวนผักคนเมือง ลานผักพื้นบ้าน อาหารกู้โลก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 6 เมื่อต้นเดือนกันยายน และมีการจัดประชุมพบปะกันครั้งแรกเมื่อ 19 กันยายนนี้นั้น? เจ้าชายปริ๊นซ์? ส่งข่าวแจ้งมาว่า ในวันที่ 18 ตุลาคม นี้ ที่บ้านเจ้าชายปริ๊นซ์เอง (บ้านเลขที่ 9/711 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 3 ถ.สตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ) จะมีกิจกรรมเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง ครั้งที่ 1 เรื่อง การทำแชมพูมะกรูดปลอดสารเคมี และพื้นฐานการทำสวนครัวคนเมืองแบบเกษตรธรรมชาติ ตั้งแต่เวลา 9.30 ? 15.30 น. โดยกลุ่มสมาชิกและผู้สนใจให้นำวัสดุ อุปกรณ์ คือมะกรูดที่ยังไม่สุกมาคนละไม่เกิน 1 กก. กับขวดแก้ว ขนาด 500 ซีซี เพื่อขนแชมพูมะกรูดที่ฝึกทำกันเองกลับบ้านมาคนละ 2 ขวด

กิจกรมแรกนี้ถือเป็นการิเริ่มของชมรมฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาของวิถีชีวิต การบริโภค และความเป็นอยู่ของคนในเมือง ที่นอกจากจะแก้ปัญหาของตัวเองด้านคุณภาพชีวิตแล้ว ยังต้องช่วยกันตระหนักและร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมเมืองที่น่าปรารถนาคือมีเกื้อกูลต่อกัน

จากการพูดคุยหารือกันเมื่อกลางเดือนกันยายน ของเพื่อนสมาชิก 17 ท่าน วัตถุประสงค์ของชมรมจึงก่อรูปขึ้นบนความต้องการของสมาชิกเอง คือ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเกษตร การดูแลตนเองด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อไปสู่การพึ่งพาตนเองของคนเมือง? ทั้งในด้านเกษตรอินทรีย์ สิ่งแวดล้อม สังคม-วัฒนธรรม โดยนำ ?การลงแขก? วัฒนธรรมดีๆ ของเรามาใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่ม

การลงแขกนี้จะมาช่วย เป็นต้นทุนสำคัญในการร่วมกันทำกิจกรรม? ซึ่งแม้สมาชิกจะมาชุมนุมแบบนัดเฉพาะเจาะจงว่าสนใจเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตได้ด้วยตัวเองจากการทำเกษตรกรรมในเมืองใหญ่? ?แต่ต้นทุนของกลุ่มมิใช่มีแค่เพียงความสนใจในเรื่องเกษตรในเมืองเท่านั้น?? แต่ละท่านที่มาเข้าร่วมกันต่างมีความรู้ ความสนใจและประสบการณ์ในด้านต่างๆ อื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเกษตรและพฤษศาสตร์แล้ว ?ยังมีด้านสุขภาพทั้ง การแพทย์แผนไทย โยคะ แมคโครไบโอติกส์ การดูแลสุขภาพวิถีไท การผลิตยาสมุนไพร หรือแม้แต่ด้านการเขียนสารคดี และการทำงานองค์กรบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

เสมือนเรื่องของเรา เราที่สนใจปัญหาเหมือนๆ กันมาแก้ไขปัญหาของตัวเอง? แต่แค่เพียงวิธีคิดของชมรมก็ได้สะท้อนการมองปัญหาและการแก้ไขที่เชื่อมโยงตัวเองไปสู่การแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่ครอบคลุมเราแต่ละคนไว้

ต่างคน ต่างทำ เพื่อแก้ปัญหาตัวเองเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แต่เรียบง่าย?
หากการรวมกลุ่มกลับช่วยกันทะลุละลวงปัญหาบนวิถีที่เรียบง่ายให้ง่ายๆ ยิ่งขึ้นไปอีก

การคิดกิจกรรมที่จัดไว้สำหรับสมาชิกทำร่วมกันจึงมี ?2 ประเภท คือด้านการเกษตร ?ร่วมกันปลูกต้นไม้สวนครัวด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์เดือนละ 1 ครั้ง ??และด้านกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และพึ่งตนเอง :โดยใช้องค์ความรู้ของสมาชิกแต่ละท่าน นำมาถ่ายทอดสู่เพื่อนสมาชิกด้วยกัน เดือนละ 1 ครั้ง ?หลังจากในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคมนี้ที่จะทำแชมพูมะกรูดใช้เองแล้ว ชมรมได้กำหนดแผนกิจกรรมล่วงหน้าไว้คร่าวๆ ตามตารางข้างล่างนี้ด้วยค่ะ

ต.ค.2552พ.ย.2552ธ.ค.2552ม.ค.2553ก.พ.2553มี.ค.2553เม.ย.2553พ.ค.2553
ทำแชมพูมะกรูด?ทำสบู่ถั่วเขียวร่วมงานกรีนแฟร์ ?เปิดตัวชมรมออกบูธหรือนิทรรศการ?ทำ
น้ำยาเอนก
ประสงค์
ทำผงนัวกำจัดขยะแบบชีววิธีทำไบโอแกสทำไบโอดีเซล

สำหรับผู้ที่สนใจทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม และอยากสมัครเป็นสมาชิกชมรม รวมถึงการขอรับข้อมูลข่าวสาร? โปรดติดต่อเพิ่มเติมที่
คุณนคร ?ลิมปคุปตถาวร ?(ปริ๊นซ์) 081-867-2042
คุณชูเกียรติ ?โกแมน (กอล์ฟ) 085-090-2283

Relate Post