ทำสวนชวนให้อายุยืน จิตใจจะสดชื่นรู้สึกแช่มชื่นเหมือนหนุ่มสาว

นักวิทยาศาสตร์ของ 2 มหาวิทยาลัยในอเมริกาพบว่า หากผู้ที่อายุปูน 50 ปีขึ้นไปแล้ว อยากจะรู้สึก “รื่นเริงสุขสำราญ” อยู่เสมอ ควรจะหมั่นปลูกต้นไม้ ใบหญ้าทำสวนอยู่ประจำ เพราะได้พบว่า “ชาวสวน” เหล่านี้จะเป็นผู้มีความเป็นระเบียบ และมองโลกในแง่ดีมากกว่าเพื่อนที่ไม่ชอบทำยิ่งกว่ากัน

นักวิจัยของมหาวิทยาในรัฐเท็กซัส ศึกษาโดยการวิเคราะห์ผู้ที่มีวัยเกิน 50 ปีขึ้นไป จำนวนไม่ต่ำกว่า 300 คน ด้วย การจัดแบ่งออกเป็น “กลุ่มชาวสวน” กับ “กลุ่มไม่ใช่ชาวสวน”

ได้พบว่า คนกลุ่มชาวสวนมากถึงร้อยละ 71 พากันไม่รู้สึกแก่ เทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวนเพียงร้อยละ 57 ที่มีความรู้สึกแบบเดียวกัน กลุ่มชาวสวนยังรู้สึกขยันขันแข็ง รักการออกกำลัง และสติปัญญาก็ยังว่องไวกว่ากันด้วย

เมื่อลองให้พวก เขาลงคะแนนความเห็นในเรื่อง “ความพึงพอใจในชีวิต” ดู พวกเขาก็ยังพากันให้คะแนนสูงกว่าเพื่อนที่ไม่ได้คลุกดินเลย นักวิจัยมีความเห็นว่า “ปัจจัยเหล่านี้ เป็นผลให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่เป็นสุขมากกว่ากัน”

ที่มา: ไทยรัฐ วันที่ 24 มีนาคม 2554 http://www.thairath.co.th/content/edu/158161

“กินเปลี่ยนโลกเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์การนำข่าวหรือเรื่องเล่าต่างๆ จากอินเตอร์เน็ตมาเผยแพร่ ไม่ได้ทำเพื่อการค้า”

Relate Post