ปล้นผลิตผล! ปฏิบัติการจี้ยึดเสบียงอาหารโลก

วันทนาเขียนหนังสือเล่มนี้ได้อย่างถึงแก่น ในฐานะนักเคลื่อนไหประเด็นอธิปไตยทางอาหารมายาวนาน จึงสะท้อนให้เห็นกระบวนการทำลายวิถีความเป็นอยู่ ความเชื่อ วัฒนธรรมแบบเกษตรกรรมดั้งเดิมของคนอินเดีย จากการเข้ามาของการผลิตอาหารแบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลประโยชน์เกี่ยวโยงกันระหว่างรัฐบาลและบรรษัทข้ามชาติ คนเล็กคนน้อยถูกทำให้ไม่สามารถพึ่งพาตนเองทางอาหารได้อีกแล้ว เพราะทรัพยากรล้วนมีเจ้าของไปหมดไม่เว้นแม้แต่เมล็ดผักกาดซักเมล็ด?

  • วันทนา ศิวะ เขียน / ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์ แปล?? ราคา ๒๐๐ บาท?? สนพ.สวนเงินมีมา

Relate Post