พบสารเคมีตกค้างใน ‘ส้ม’ เกินมาตรฐานกว่า 5%

สธ.พบสารเคมีตกค้างใน ‘ส้ม’ เกินค่ามาตรฐานกว่า 5% ด้าน ‘กรมวิชาการเกษตร’ยอมรับมีการใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับคนมาฉีดพ่น หวั่นทำเชื้อดื้อยา

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวว่า จากการตรวจสอบมาตรฐานของส้มที่จำหน่ายในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยตรวจหาสารตกค้าง และหาโรคเบื้องต้นก่อนนำเข้าประเทศที่ด่านควบคุมโรคชายแดน และเมื่อเข้าสู่ประเทศแล้วจะทำการสุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง พบว่าในแต่ละปีพบส้ม ทั้งที่ปลูกในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ มีสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ร้อยละ 3-5 ที่น่าเป็นห่วงคือไม่ทราบว่าส้มเหล่านี้กระจายไปที่ไหนบ้างทางด้านนายวัชรินทร์ อุปนิสาคร ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ขณะนี้พบว่าส้มเป็นโรคกรีนนิ่งที่เกิดจากเชื้อไวรัสในเพลี้ยไก่แจ้มากขึ้น ทำให้ผลผลิตลดลงจำนวนมาก ซึ่งในภาคเกษตรยังไม่มียารักษา ดังนั้นจึงมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทำการศึกษา โดยใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับคน มาฉีดพ่น ส่วนตัวค่อนข้างกังวลเกรงว่าจะเกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อม และในผลส้ม และก่อปัญหาเชื้อดื้อยาในมนุษย์เพิ่มขึ้น ดังนั้นตรงนี้ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม แต่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการใช้อย่างแพร่หลาย เป็นเพียงการศึกษาทดลองในบางพื้นที่เท่านั้น.

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/Content/politics

######
“กินเปลี่ยนโลกเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
การนำข่าวหรือเรื่องเล่าต่างๆจากอินเตอร์เน็ตมาเผยแพร่
ไม่ได้ทำเพื่อการค้า”

Relate Post