วิจัยดีเอ็นเอโปรไบโอติกส์ผักดอง เพิ่มคุณค่าโภชนาการก่อนบริโภค

หมักดอง…วิธีการถนอมอาหารอีกแนวทางหนึ่ง …ที่สามารถเก็บรักษาอาหารให้ได้นาน โดยไม่ทำให้อาหารเกิดการเน่าเสีย และยังคงอยู่ในสภาพเดิม เป็นการช่วยยืดอายุ และเพิ่มมูลค่าของอาหารนั้นๆ…นับเป็นกรรมวิธีจาก… “ภูมิปัญญาของคนสมัยก่อน” ที่ลงทุนน้อยไม่มีการใช้เครื่องมือเครื่องจักร ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต และยังทำให้แบคทีเรียที่เป็นประโยชน์เพิ่มจำนวนมากขึ้น ในการศึกษาข้อมูลความรู้เหล่านี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารหมัก…

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายวันชัย พันธ์ทวี  ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องของ “ผักดองพื้นบ้าน” ด้วยการจำแนกสายพันธุ์แบคทีเรียที่เป็นประโยชน์หรือที่เรียกว่า “โปรไบโอติกส์แบคทีเรีย” จากผักดองพื้นบ้านของไทย พร้อมกับทดสอบคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกส์แบคทีเรีย และ ศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในการเก็บรักษาหัวเชื้อให้คงลักษณะเดิม ใช้ต้นทุนต่ำ โดยนำ “เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์” มาใช้ในการจำแนกชนิดแบคทีเรียเหล่านั้น และศึกษาดีเอ็นเอในส่วน 16 s DNA ของแล็กติกแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้านของไทย

810552

วันชัย พันธ์ทวี

“…โปรไบโอติกส์แบคทีเรีย จะมีอยู่ในผักดองพื้นบ้านของไทยหลายๆชนิด เมื่อบริโภคไม่ต้องนำผักดองไปผ่านความร้อนหรือทำให้สุกก่อน เช่น การนำผักดองมาจิ้มน้ำพริก เราก็จะได้รับแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์เข้าสู่ร่างกายด้วย จากการศึกษาโดยนำ ผักดองพื้นบ้านทั้ง 4 ภาคของไทยกว่า 15 ชนิด เช่น ผักเสี้ยนดอง ผักกาดเขียวดอง กะหล่ำปลีดอง ขิงดอง และ ใบเมี่ยง…” วันชัยบอกและว่า

จากนั้นนำมาสุ่มเก็บตัวอย่างจำนวน 58 ตัวอย่าง พบว่า แบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกส์ 6 สายพันธุ์ พบได้ในตัวอย่างอาหารหมักทุกตัวอย่างมากน้อยแตกต่างกันไป แต่พบ ผักเสี้ยนดอง และ ต้นหอมดอง มีแบคทีเรียโปรไบโอติกส์ที่มีความหลากหลายมากที่สุด โดยพบแบคทีเรียโปรไบโอติกส์ ถึง 4 สายพันธุ์ ในแต่ละตัวอย่าง โดยอาหารหมักอื่นๆจะพบ ได้แค่ 1-2 สายพันธุ์ในแต่ละตัวอย่าง…

810553

แม้ว่า…การรับประทานอาหารผักดอง จะมีแบคทีเรียที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ผู้วิจัยขอแนะนำว่า…ควรบริโภคผักดองที่หลากหลายชนิด และ ควรเลือกผักดองที่มีรสไม่เค็มจัด น้ำดองมีสีขาวขุ่นๆไม่ใส มีกลิ่นและรสเปรี้ยวของกรดแล็กติกพอสมควร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อก่อโรคอื่นๆ และที่สำคัญไม่ควรที่จะล้างน้ำก่อนที่จะบริโภค เนื่องจากจะทำให้ปริมาณโปรไบโอติกส์แบคทีเรียลดน้อยลงไป…!!

810554

ขั้นตอนการหมัก.

810555

ขั้นตอนการหมัก.

810556

ผลิตภัณฑ์จากการหมัก.

ที่มา: ไทยรัฐ วันที่ 8 ตุลาคม 2555 โดยไชยรัตน์ ส้มฉุน http://www.thairath.co.th/content/edu/296694

“กินเปลี่ยนโลกเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์การนำข่าวหรือเรื่องเล่าต่างๆ จากอินเตอร์เน็ตมาเผยแพร่ ไม่ได้ทำเพื่อการค้า”

Relate Post