สวนผักกลางเมือง ชุมชนดีอินทร์

ชุมชนดีอินทร์ เมืองพิษณุโลก ชาวบ้านในชุมชน ช่วยกันปรับปรุงพื้นที่รกร้าง เป็นสวนผักกลางเมือง แหล่งอาหารปลอดภัย และเป็นพื้นที่สีเขียว โดย นางนิตย์ แช่มชื่น รองประธานชุมชน เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ในชุมชน มีพื้นที่รกร้าง หญ้าขึ้นสูง ทำให้บริเวณดังกล่าว เป็นที่เปลี่ยว และเกิดเหตุจี้ปล้น เล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่เป็นประจำ ทางชุมชนจึงได้ร่วมใจกัน ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนผัก มีพืชผักสวนครัวหลายชนิด โดยเมล็ดพันธุ์ ทางชุมชนได้มาจากการจำหน่ายขยะ แล้วนำรายได้มาจัดซื้อ เมล็ดพันธุ์ และอุปกรณ์ที่จำเป็น มีคนในชุมชนช่วยกันรดน้ำ ดูแลบำรุงรักษา เมื่อผักโต ก็สามารถมาเก็บไปประกอบอาหารได้

d_in2

ซึ่งรองประธานชุมชนดีอินทร์ กล่าวว่า สวนผักในชุมชน ถูกจัดวางอย่างสวยงาม เป็นสวนสวย กินได้ มีประโยชน์กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ทุกครัวเรือนสามารถลดรายจ่าย ค่าอาหาร ลดโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน เนื่องจากคนในชุมชนลดการใช้รถ ใช้น้ำมันไปซื้อกับข้าวที่ตลาด อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชน มีสุขภาพที่ดี จากอาหารที่ปลอดภัย เนื่องจากผักที่ปลูก เป็นผักปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการใช่สารเคมี และยาฆ่าแมลง นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่สีเขียว ให้กับชุมชนอีกด้วย

d_in3

ด้านการบริหารจัดการ คนทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วม ดูแลสวนผักแห่งนี้ ทั้งการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยหมัก ซึ่งปุ๋ยก็ทำกันเองจากเศษใบไม้ เมื่อถึงเวลาต้องการจะนำผักมาประกอบอาหาร ก็มาเก็บได้ เพราะทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน

ที่มา http://www.phitsanulokhotnews.com/2012/12/07/28319

#########

“กินเปลี่ยนโลกเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
การนำข่าวหรือเรื่องเล่าต่างๆ จากอินเตอร์เน็ตมาเผยแพร่
ไม่ได้ทำเพื่อการค้า”

Relate Post