สาธารณสุขสมุทรปราการเตือน ระวังไส้กรอกที่มีสีแดงผิดปกติ

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เตือนผู้บริโภคให้ระวังการกินไส้กรอกที่มีสีแดงผิดปกติ เพราะเสี่ยงเจ็บป่วยจากการใส่วัตถุกันเสียเกินกำหนด

นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารมาอย่างต่อ เนื่อง แต่ก็ยังพบอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะมีการใส่สีและวัตถุกันเสียเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ โซเดียมไนไตรท์ ที่ช่วยป้องกันไม่ให้อาหารบูดเน่า ช่วยระงับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ และทำให้เนื้อมีสีแดงน่ากิน เช่น ไส้กรอก กุนเชียง แหนม เนื้อเค็ม เป็นต้น โดยปริมาณที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ใช้ได้ต้องไม่เกิน 125 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม หากผู้บริโภคได้รับในปริมาณมากเกินไป จะทำให้เกิดอาการคลายตัวของหลอดเลือด เกิดสภาวะที่เม็ดเลือดแดง ไม่รับออกซิเจน มีอาการหน้าแดง ไม่สบายท้อง ปวดศีรษะ ถ้าได้รับในปริมาณมาก จะเกิดอาการเนื้อตัวเขียว คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง

สำหรับผู้ ผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์ หากใส่สีเกินกว่ากำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท และหากใช้วัตถุกันเสียเกินกว่ากำหนด จัดเป็นอาหารผิดมาตรฐานต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท ในส่วนของผู้บริโภค ควรเลือกซื้อไส้กรอกที่อยู่ในภาชนะบรรจุที่มีเครื่องหมาย อย. มีการแสดงฉลากที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่ผลิต และหากผู้บริโภคพบเห็นการผลิตหรือจำหน่ายไส้กรอกที่มีสีแดงสดผิดธรรมชาติ โปรดแจ้งที่สายด่วน อย. 1556 หรือที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โทร 02 389 5980 ต่อ 109 ในวัน เวลา ราชการ

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์ | สำนักข่าวแห่งชาติ

Relate Post