หิ้วปิ่นโตลดขยะ

จะมีนักเรียนสักกี่คนที่หิ้วปิ่นโตไปเป็นอาหารกลางวันที่โรงเรียน โดยเฉพาะเด็กมัธยม ซึ่งนี่คือสาเหตุสำคัญที่เพิ่มปริมาณขยะกล่องโฟม น้องๆ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ อย่าง ธีรนัย เหล่ากาวี, ศิริวรรณ วิใจคำ และ สุปวีณ์ ไพศาลศักดิ์ จึงริเริ่มโครงการ ‘หิ้วปิ่นโตแทนกล่องโฟม กู้โลกของสองเรา’ จนเอาชนะเพื่อนๆ จาก 119 โรงเรียน จาก 54 จังหวัดทั่วประเทศ ได้รับคัดเลือกให้ครองรางวัลชนะเลิศโครงการรณรงค์เยาวชนทรู ‘ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม’ โดยทรูวิชั่นส์และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ผลงาน ‘ทฤษฎีสีเขียว’ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน ‘ปฏิบัติการ 3 ลด 1 เพิ่ม เพื่อเราเพื่อโลก’ โรงเรียนสามพรานวิทยา จ.นครปฐม ส่วนรางวัลชมเชยทั้ง 7 โรงเรียน ได้แก่ ผลงาน ‘เขมะทุกวัย ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม’ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ผลงาน ‘กระ..ของข้าจะช่วยโลก’ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน ‘Wattano’s 5 Rangers’ โรงเรียนวัฒโนทันพายัพ จ.เชียงใหม่ ผลงาน ‘เยาวชนคนพันธุ์ R ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม’ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จ.ชลบุรี ผลงาน ‘ชาวบัวขาวช่วยโลกได้ด้วยถุงตะโก’ โรงเรียนบัวขาว จ.กาฬสินธุ์ ผลงาน ‘ถนนปลอดมลพิษ สร้างหนทางการศึกษาที่สวยงาม’ โรงเรียนกุมภวาปี จ.อุดรธานี และผลงาน ‘ปลูกผักบุ้งให้พื้นทราย..รักษ์ชายฝั่งสมิหลา’

ผลงานจากเหล่าเยาวชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ จะได้รับทุนสนับสนุนไปดำเนินงานจริงในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้โครงการบนกระดาษเกิดขึ้นได้จริง

ที่มา : ไทยโพสต์   30 มกราคม 2553

Relate Post