อียูเข้มสารตกค้างพืชอาหารไทย ยังติดชื่อประเทศกลุ่มเสี่ยง

สินค้า ไทย  ถูกตรวจสอบมี 3 รายการ คือ ถั่วฝักยาว มะเขือ และผักกะหล่ำ ทั้งที่เป็นผักสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง  จะถูกสุ่มตรวจ 50% จากเดิมที่สุ่มตรวจเพียง 10% ..

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผยว่า สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมการตรวจสอบสินค้านำเข้าที่มิได้ มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ โดยมีเป้าหมายตรวจสอบสินค้าที่มีความเสี่ยงในการพบสารตกค้างของอะฟลาท็อกซิน (aflatoxin) สารโอคราท็อกซิน เอ (Ocharatoxin A) แคดเมียม สารตะกั่ว สี Sudan และสารกำจัดศัตรูพืช จำนวน 12 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล จีน กานา อินเดีย ไนจีเรีย อุซเบกิสถาน เวียดนาม ปากีสถาน สาธารณรัฐ โดมินิกัน ตุรกี รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 53 สินค้าไทยที่จะถูกตรวจสอบมี 3 รายการ คือ ถั่วฝักยาว มะเขือ และผักกะหล่ำ ทั้งที่เป็นผักสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง  จะถูกสุ่มตรวจ 50% จากเดิมที่สุ่มตรวจเพียง 10%

โดย สหภาพยุโรปจะพิจารณาทบทวน เปอร์เซ็นต์การสุ่มตรวจ ณ ด่านนำเข้าอย่างน้อยทุก 3 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตรวจพบสารตกค้าง หากสามารถแก้ไขปัญหาลดลงได้สหภาพยุโรปจะถอดชื่อประเทศไทยออกจากบัญชีราย ชื่อประเทศกลุ่มเสี่ยงในระเบียบดังกล่าว แต่จะลดระดับการตรวจสอบลงเป็นระดับปกติ และถ้าพบว่ามีปัญหามากขึ้นอาจปรับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ การสุ่มตรวจสอบเข้มงวดขึ้นอีก

ที่มา : ไทยรัฐ  28 ม.ค. 53

Relate Post