เน้นอาหารพื้นบ้านขจัดเบาหวาน

อุตรดิตถ์ – อาจารย์รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เผยว่าทำโครงการวิจัย “ตำรับอาหารพื้นบ้านสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน” มีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สนับสนุนเน้นให้ชาวบ้านได้หันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยตำรับอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หาง่ายและไม่สิ้นเปลือง โดยคัดเลือกผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ที่อยู่ในความดูแลของสถานีอนามัย ต.แม่พูลและผามูบ จำนวน 157 คน ให้เหลือ 30 คนเข้าโครงการ เพื่อการดูแลตนเองพร้อมกับจัดกิจกรรมทำอาหารผักพื้นบ้านร่วมกัน ภายใต้สโลแกน “ฮักตั๋วเก่า ฮื้อเบาหวาน มัน เค็ม เติมเต็มด้วยผักผลไม้ หมั่นออกกำลังกาย คลายเครียด”

สำหรับเมนูตำรับอาหารพื้นบ้านรวบรวมมาได้จำนวน 55 ตำรับ เช่น แกงใบบอน ยำกล้องแค่ ส้า(ยำ)แตง ส้างวม ยำผักเฮือด น้ำพริกปู หลังจากผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 142 วัน พบว่าผู้ป่วยสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ บางคนระดับน้ำตาลไม่ลดแต่ก็ไม่เพิ่มจนเป็นอันตรายต่อชีวิต

ขจัดเบาหวาน-กลุ่มผู้ป่วยเบา หวานอยู่ในความดูแลของสถานีอนามัย ต.แม่พูลและผามูบ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 30 คนเข้าโครงการตำรับอาหารพื้นบ้านสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่าหลังเข้าโครงการผู้ป่วยบางรายระดับน้ำตาลลดลง

pro02070753p1

ที่มา: ข่าวสดรายวัน วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Relate Post