เพลงปั้นข้าวเหนียว (2)

เพลงปั้นข้าวเหนียว

ปั้นข้าวเหนียว แม่ให้กิน กับ*ม๊กฮวก
*หย้ำกวดกวด ฟ่าวหย้ำ ไป*ฮ่ำเฮียน
นี่*สวยแล้วครูสิด่า  *ฮิบฟ่าวเปลี่ยน
เสื่อตัว*เฮี่ยน ตัวเก่า ย่อนเฮาจน
ถึงทุกข์ยากส่ำใด  ใจกะสู่
ย่อนเฮาอยู่ในป่า พนาสณฑ์
เฮ็ดไปนำ เฮียนไปนำ จำสู้ทน
ย่อนเฮาจน สู้ใจขาด เพื่อบ้านเฮา
ปั้นข้าวเนียว แม่ให้กิน กับซิ้นหลอด
ย้ำกอดกอด ป้อนน้อง ยามฮ้องไห่
อ้ำเสียหล่า ฮิบฟ่าวอ้ำ สิพาไป
เล่นหมากลี่ แล่นไล่ ในวัดเอย…(ซ้ำทั้งเพลง)

————————
*ม๊กฮวก คือ ห่อหมกลูกอ๊อด
หย้ำ…เคี้ยว
ฟ่าว…รีบ
ฮ่ำเฮียน…ร่ำเรียน
สวย…สาย
ฮิบฟ่าว…รีบๆ
เสื่อตัวเฮี่ยน…เสื้อตัวสั้นๆขาดๆ
ส่ำใด…เท่าใด
สู่…สู้
ย่อนเฮา…เพราะเรา
ซิ้นหลอด…เนื้อหั่นเป็นริ้วตากแห้ง
เล่นหมากลี่…เล่นซ่อนหา

Relate Post