เลี้ยงมดแดง..เสริมรายได้ช่วยกันศัตรูพืช..สวนผลไม้

ขั้นตอนการเลี้ยง

มดแดง….เป็นมดที่คนไทย รู้จักกันทั่วไป และนำมาใช้ประโยชน์หลายด้าน ตั้งแต่การนำไข่ของมันบริโภคเป็นอาหารแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ในการควบคุมศัตรูพืชบางชนิด หรือใช้เป็นยาตามความเชื่อได้อีกด้วย…

เกษตรกรที่ทำสวนผลไม้…มัก มีรายได้เสริมจากการนำไข่มดแดงมาจำหน่าย แต่ในส่วนของการเพาะเลี้ยงก็ต้องใช้ เทคนิคและความรู้ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้น…

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ผู้สร้าง…“ฟาร์มมดแดง” ขึ้นในสวนผลไม้ บอกว่า จากการศึกษามดแดง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบัน ทั้งทาง ด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนการเพิ่ม ผลผลิตไข่มดแดงต่อรัง และต่อต้น จนสามารถนำมาสรุปเป็นขั้นตอนหลักๆของการเลี้ยงมดแดง

420-4-18-5-55

รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา

เริ่ม จาก…มดแดง…ชอบอาศัยบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง มีแสงมาก ไม่ร่มทึบหรือมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นมาก เช่น พื้นที่เกษตร สวนป่า ป่าชายหาด ป่าถูกบุกรุก หรือไม่สมบูรณ์ ต้นไม้ที่มีลักษณะเหมาะสมต้องไม่ผลัดใบ เช่น มะม่วง ชมพู่ หว้า ลิ้นจี่ ลำไย เงาะ ส้ม ขี้เหล็ก  เป็นต้น  ส่วน ต้นไม้ที่ไม่เหมาะสม เช่น กระถิน สัก ยางนา ขนุน และ ไม้ที่ผลัดใบต่างๆ

…อาณาจักรของมดแดง…สามารถครอบครองต้นไม้ ตั้งแต่ 1–30 ต้นขึ้นไป ภายในอาณาจักรเดียวกันควรมีการ เชื่อมโยงด้วยเชือก หรือใช้ไม้พาดระหว่างต้นเพื่อให้มดแดงเดินไปมาหาสู่กันสะดวก และรวดเร็ว การให้ อาหารสด จะดีกว่า อาหารสุก หรือ แห้ง เช่น ปลาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ หรือกุ้งฝอย การให้อาหารควรอยู่ระหว่างเดือน กันยายน-มิถุนายน ก่อนเก็บไข่มดแดง ช่วงฤดูฝนไม่ต้องให้บ่อยนัก…

420-5-18-5-55

อาณาจักรมดแดง

รศ.ดร.เด ชา บอกอีกว่า “น้ำ”…ถือเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับมดแดงในฤดูแล้ง ต้องให้น้ำตลอดทั้งฤดู โดยการแขวน ขวดน้ำขนาด 1 ลิตรไว้ตามลำต้น นอกจากนี้ควรมีการ ให้น้ำหวาน (เข้มข้น 80%) บ้างโดยเฉพาะหน้าแล้ง เพราะเป็น แหล่งพลังงานของมดแดงที่ต้องทำงานหนักในช่วงนี้ โดยนำน้ำหวานใส่ขวดขนาดเล็กอุดด้วยสำลีมัดติดกับกิ่งแบบคว่ำลง มันจะมากินน้ำหวานบริเวณลำลี…

ในการเก็บไข่มดแดง…ช่วงกลาย เป็นตัวหนอนและดักแด้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงต้นพฤษภาคมของทุกปี ควรเก็บจะเป็น รังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ จะต้องคำนึงถึง ราชินีมดแดง หรือแม่รัง ต้องไม่ถูกรบกวนหรือถูกเก็บมาด้วย ไม่ควรทำลายรังให้แตกหมดทั้งรัง เพราะมดแดงจะซ่อมแซมรังใหม่ และสามารถเก็บไข่ได้อีก

420-6-18-5-55

ข้ันตอนการเลี้ยง

…ไข่ มดแดง และ แม่เป้ง ผู้บริโภคนิยมนำมา ยำ พล่า ทอดกับไข่ แกงอ่อม แกงใส่หน่อไม้ ห่อหมก หรือ ก้อย ฯลฯ …สนนราคาไข่มดแดงประมาณ 150–300 บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียว….

นอกจากนำมาเป็นอาหารแล้ว มันยังคอยจับกิน แมลงศัตรูพืช หนอน และเพลี้ยต่างๆที่ระบาด ใน สวนผลไม้ ลดลงไปอีกด้วย ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกริ๊งกร๊างหา รศ.ดร.เดชา 08-7876-8427 เวลาราชการ.

ที่มา: ไทยรัฐ วันที่ 18 พฤษภาค 2555 โดย ไชยรัตน์  ส้มฉุน http://www.thairath.co.th/column/eco/capable/261097

“กินเปลี่ยนโลกเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์การนำข่าวหรือเรื่องเล่าต่างๆ จากอินเตอร์เน็ตมาเผยแพร่ ไม่ได้ทำเพื่อการค้า”

Relate Post