เศรษฐกิจอาหารท้องถิ่น : ทางเลือกและทางรอดของเศรษฐกิจ สังคม นิเวศ

หนังสือที่ช่วยให้เข้าใจการทำงานขององค์กรโลกบาล จากแง่มุมของอาหารที่เราบริโภคได้ชัดเจนมากขึ้น เข้าใจการทำงานของบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ที่ยึดกุมชะตากรรมอาหารของโลกไว้ในมือ นอกจากนี้ยังเสนอทางออกที่เป็นไปได้สำหรับสังคมไทยในปัจจุบัน รวมถึงทิศทางของชุมชนท้องถิ่นในอนาคต

สารบัญมี อาทิ

  • บทที่ 1 จากท้องถิ่นสู่โลก…แล้วกลับสู่ท้องถิ่น?
  • บทที่ 2 นิเวศวิทยาของการตลาดอาหาร
  • บทที่ 3 นิเวศวิทยาของการผลิตอาหาร
  • บทที่ 4 อาหารกับสุขภาพ?
  • บทที่ 5 อาหารกับเศรษฐกิจ
  • เฮเลนา นอร์เบอร์ก-ฮอดจ์ และคณะเขียน / ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์? แปล?
    พิมพ์ครั้งที่ ๑ หน้า? ๑๓๕ บาท สนพ.สวนเงินมีมา

Relate Post