โคคา-โคล่าอาจถูกปรับเหตุ ทำลายสิ่งแวดล้อม

ยักษ์ใหญ่ธุรกิจเครื่องดื่ม โคคา-โคล่า ต้องจ่ายเงินค่าเสียหายรวม 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐเหตุจากโรงงานผลิตขวดทางตอนใต้ของอินเดียสร้างความเสียหาย ต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการในเมืองเคราลาของอินเดียได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของโคคา-โคล่า และพบว่าบริษัทสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อพื้นที่เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม จากการทิ้งน้ำเสียลงไปยังพื้นที่เพาะปลูกตั้งแต่ปี 2542-2547

รายงานซึ่งเปิดเผยโดยสื่อในอินเดียกล่าวว่าคณะกรรมการได้ตรวจพบการทำงาน ของโรงงานผลิตขวดโคคา-โคล่าทำให้แหล่งน้ำใต้ดินได้รับความเสียหาย และยังพบมลพิษจากน้ำใต้ดิน ซึ่งจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะทำให้มลพิษลดลง


โคคา-โคล่า ปิดโรงงานนี้เมื่อปี 2548 เนื่องจากการประท้วงของคนในพื้นที่ รายงานสิ่งแวดล้อมยังพบว่าระดับแคดเมี่ยมในโคลนอยู่ในระดับสูงและทำให้การ เพาะปลูกลดลง และยังส่งผลกระทบไปถึงการย้ายถิ่นฐานและคนกงานในพื้นที่


ด้านโคคา-โคล่าโต้แย้งและยังรอการพิจารณาจากศาล

cola_india01-600
delhimehdiganj-360

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

Relate Post