ปลาทู เป็นปลาทะเลอยู่ในวงศ์เดียวกับปลาโอ, ปลาอินทรีและปลาทูน่า อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงบริเวณกลางน้ำถึงผิวน้ำ ตั้งแต่บริเวณชายฝั่งจนถึงระดับความลึก 200 เมตร ในน่านน้ำไทย พบทั้งหมด 3 ชนิด เป็นปลาที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอาหารทะเลหลักของคนไทย

ไข่ปลาทูในอ่าวไทยในระยะหลายปีที่ผ่านมา พบว่าความดกของไข่อยู่ในระหว่าง 50,000 ถึง 200,000 ฟองต่อตัวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแม่ปลาที่วางไข่ ส่วนความดกของไข่จะขึ้นอยู่กับอายุความสมบูรณ์และขนาดของปลา แต่เมื่อปลามีอายุมากขึ้นความดกอาจลดลง หรือถ้าเข้าวัยแก่มาก ไข่จะไม่ฟักเป็นตัว อาหารคือปัจจัยหลักในการเกิดความดกของไข่และปริมาณไข่ที่ปลาวางฉะนั้นหากปลา มีอาหารในธรรมชาติเพียงพอไข่ก็จะดกและอัตราการรอดของลูกปลาก็สูง

ที่มา: เดลินิวส์  16 ธันวาคม 2553

“กินเปลี่ยนโลกเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์การนำข่าวหรือเรื่องเล่าต่างๆ จากอินเตอร์เน็ตมาเผยแพร่ ไม่ได้ทำเพื่อการค้า”

Relate Post