Eat Drink Man Woman (1994)

Eat Drink Man Woman
(ไต้หวัน | 1994 | 124 นาที)

ว่าด้วยความสัมพันธ์ของพ่อผู้เป็นพ่อครัวจีนมือดี กับลูกสาวสามคนที่มองชีวิตคนละแบบ อาหารทำหน้าที่เป็นสื่อสายสัมพันธ์ในครอบครัว และตัวสะท้อนวัฒนธรรมอันประณีตละเอียดอ่อนซึ่งนับวันจะเลือนหาย

Relate Post