“How to Cook เรียนในจาน”

“… ในฐานะที่เป็นชนชั้นกลาง ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ชักชวนผู้บริโภคซึ่งเป็นชนชั้นกลางเหมือน กันให้หันมาร่วมกันสร้างทางเลือกในการ “บริโภคเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” ตามสมัยนิยม ขณะที่ในอีกด้านหนึ่งก็ชวนให้ผู้อ่านมองไกลไปกว่าเรื่องการรักษ์โลกและรักสุขภาพของตนเอง แต่ให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของผู้คน และกลไกต่าง ๆ ในสังคมที่กำหนดความสัมพันธ์เหล่านั้น ผ่านเมนูอาหารนานาชนิดที่เลือกสรรมานำเสนอ “

How to cook เรียนในจาน

สำนักพิมพ์ ฉลาดซื้อ

ผู้แต่ง นิมล

Relate Post