Media That Matters Film Festival: Good Food

Good Food
(15 หนังสั้น | แอนิเมชั่นสั้น | สารคดีสั้น)

รวมหนังของโครงการ Media That Matters ที่ครั้งนี้เล่นกับธีม “อาหาร” หนังแต่ละเรื่องนำเสนอด้วยหน้าตาง่ายๆ สนุก ให้ข้อมูลน่าสนใจ หลายเรื่องขำขัน และเลือกประเด็นที่ไม่ธรรมดามาเพื่อการสร้างแรงกระตุ้นแก่คนดู เช่น Free Trade, พืชผักที่คนส่วนใหญ่มองข้าม, การต่อสู้ของเกษตรกร, เด็กๆ กับสิ่งแวดล้อม, การเร่งสีเร่งโตเนื้อสัตว์, กลยุทธ์ขายขนมหลอกเด็ก ฯลฯ

Relate Post