ผลวิจัยชี้ ‘ทำครัว’ ช่วยยืดอายุ

งานวิจัยใหม่ระบุทำครัว 5 วัน/สัปดาห์ มีโอกาส 47% ช่วยยืดอายุผู้สูงวัยได้อีก 10 ปี

นักวิจัยไต้หวันและออสเตรเลีย เปิดเผยผลการศึกษาร่วมเรื่องไลฟ์สไตล์ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี พบว่า คนหลังเกษียณที่ทำครัวสัปดาห์ละ 5 ครั้ง มีโอกาส 47% ที่จะมีอายุยาวนานขึ้น 10 ปี

ศาสตราจารย์มาร์ค วาห์ลควิสต์ ผู้นำทีมวิจัย กล่าวว่า การทำครัวเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพมาก และสมควรได้รับการบรรจุไว้ในระบบการศึกษา นโยบายสาธารณสุข การวางแผนเมือง และเศรษฐกิจในครัวเรือน

งานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารพับลิค เฮลธ์ นูทริชั่น ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นั้น เป็นการติดตามพฤติกรรมของผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในไต้หวันจำนวน 1,888 คน โดยทีมนักวิจัยสัมภาษณ์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ทั้งพฤติกรรมการทำครัว การทำงานบ้าน การจับจ่ายซื้อของ การควบคุมอาหาร การศึกษา การเดินทาง และการสูบบุหรี่

ตลอดระยะเวลาในการศึกษา นักวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 43% ที่ไม่เคยทำครัวเลย ในขณะที่ 17% ทำครัวสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ส่วน 9% ทำครัวสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง และอีก 31% ทำครัวสัปดาห์ละ 5 ครั้งหรือมากกว่านั้น

หลังจากผ่านไป 10 ปี ทีมนักวิจัยได้ติดตามผลว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเสียชีวิตไปกี่คน และพบว่ามี 1,193 คนที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่ในนั้นเป็นผู้ที่ทำครัวบ่อยๆ

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้พวกเขาเหล่านี้อายุยืน นั่นคือ การจับจ่ายของชำ การใช้บริการขนส่งมวลชน การไม่สูบบุหรี่ และการเป็นสตรีเพศ โดยสรุปคือ ผู้หญิงที่ทำครัวบ่อยๆ มีโอกาสอายุยืนมากกว่าผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วก็ตาม

อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญที่ทำให้อายุยืนไม่ได้อยู่แค่สารอาหารหรือส่วนประกอบเท่านั้น ทว่าอยู่ที่ขั้นตอนการปลูกพืชผัก การผลิต การจับจ่าย การเตรียมเครื่องปรุง และพฤติกรรมการกิน ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ด้วย

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ การเมือง : สถานการณ์โลก วันที่ 6 มิถุนายน 2555 http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/world/20120606/455281/ผลวิจัยชี้-ทำครัว-ช่วยยืดอายุ.html

“กินเปลี่ยนโลกเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์การนำข่าวหรือเรื่องเล่าต่างๆ จากอินเตอร์เน็ตมาเผยแพร่ ไม่ได้ทำเพื่อการค้า”

Relate Post