แซบหลาย จิ้งหรีด รถด่วน ลูกโดด มดแดง FAO หนุนลาวเลี้ยง

ตั๊กแตนปาทังก้าทอดกรอบเคยเป็นอาหารพื้นๆ ที่พบได้ทั่วไปในเอเชียอาคเนย์ แต่ในวันนี้เป็นอาหารที่เริ่มหายาก ตั๊กแตนดิบ ราคา 150-170 บาทต่อ กก. นอกจากนั้นยังมีโอกาสปนเปื้อนสูงจึงต้องหาวิธีเพาะเลี้ยง ยังมีแมลงกินได้อีกหลายชนิดที่นิยมเลี้ยงเป็นธุรกิจ บางชนิดเช่นด้วงงวงมะพร้าวกับไข่มดแดงปัจจขุบันขายกันในตลาด 200-300 บาทต่อ กก. องค์การอาหารและการเกษตรฯ ช่วยส่งเสริมการเลี้ยงในอนุภูมิภาคนี้.

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแมลงที่กินได้ ขึ้นในนครเวียงจันทน์สัปดาห์นี้ รวมทั้งให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ และการทำตลาด เพื่อช่วยให้เกษตรการลาวเพาะเลี้ยงอย่างถูกวิธี ได้ผลดี สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและยังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีอีกด้วย

การฝึกอบรมจัดขึ้นที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (บ้านนาบง) มีเกษตรกรในนครเวียงจันทน์กว่า 20 คน จาก 9 เมือง (อำเภอ) เข้าร่วม ทุกคนได้รับชุดเพาะเลี้ยงกับพันธุ์แมลง ทำให้สามารถลงมือได้ทันทีหลังการอบรมหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่กล่าว

การอบรมครั้งนี้เน้นไปที่การเพาะเลี้ยงแมลง 4 ชนิดเป็นหลักคือ จิ้งหรีด ตัวด้วงงวงมะพร้าว ด้วงทอง กับมดส้ม (มดแดง) ซึ่งชนิดหลังนี้เพาะเลี้ยงเพื่อเอาไข่ กับตัวนางพญา

การฝึกอบรวมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มี.ค.2554 โดยนายแซก แว็กนิโอ (Serge Verniau) ผู้แทนเอฟเอโอประจำลาว กับ ดร.อุดมพอน คำเพ็ง คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมด้วย หนังสือพิมพ์ของทางการนครเวียงจันทน์กล่าว

สำนักข่าวสารปะเทดลาวรายงานในขณะเดียวกันว่า ปี 2554 นี้ เอฟเอโอจะมีการจัดฝึกอบอม 4 ครั้ง ทั้งในเมืองหลวงและในต่างแขวง (จังหวัด) จะเป็นการอบรมเกษตรกรอีก 1 ครั้ง และ อบรมครูผู้สอน 2 ครั้ง เพื่อให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแมลงกินได้และการเพาะเลี้ยงออกไปอย่างกว้างขวาง

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในประเทศไทยได้พบว่า มีแมลงในเขตร้อนหลายชนิดที่สามารถรับประทานเป็นอาหารได้ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก ประกอบด้วยสารโอเมก้าทรีกับโปรตีนที่จำเป็นต่อร่างกายชนิดต่างๆ จึงเป็นแหล่งอาหารคุณภาพดีและราคาถูก

malang002

มดแดงช่วยกันดูแลไข่กับตัวอ่อนของพวกมันอย่างเอาใจใส่ ผลผลิตของแมลงชนิดนี้เป็นของมีค่า เพราะเป็นอาหารชั้นยอด ไข่ดิบขายกัน 200-300 บาท ต่อกก.

malang003

นางพญามดแดงเฝ้าดูแลไข่อย่างใกล้ชิด มีมดแดงนักรบทั้งฝูงคอยปกป้องคุมกัน แต่ถึงกระนั้นไช่อันมีค่าของพวกมันก็ไม่เคยพ้นเงื้อมมือมนุษย์ ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงมดแดงอย่างกว้างขวางในอนุภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ.

malang004

ไม่เฉพาะไข่ของมันเท่านั้นที่เป็นอาหารชั้นยอด ตัวนางพญาเองก็เป็นเป้าหมายการไล่ล่า “มดเป้ง” คั่วเกลือให้รสมันๆ เค็มๆ อร่อยมาก ปัจจุบันกำลังมีการเพาะเลี้ยงมดแดงเพื่อการพาณิชย์อย่างกว้างขวาง และ FAO สนับสนุน.

แต่แมลงหลายชนิดมีพิษต่อร่างกาย กินไม่ได้ นอกจากนั้นแมลงที่กินได้ในธรรมชาติยังมีโอกาสปนเปื้อนสารเคมีหรือสารพิษต่างๆ อีกด้วย ทำให้เกิดมีการค้นคว้าวิจัยหาวิธีเลี้ยง เพื่อให้บริโภคได้อย่างปลอดภัย

ตัวหนอนบางชนิดและไข่มดแดงราคากิโลกรัมละ 200-300 บาท ขณะตั๊กแตนปาทังก้าราคา กก.ละ 150-170 บาทหรือกว่านั้น แต่แมลงเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้เวลาเพาะเลี้ยงเพียงประมาณ 60 วัน จึงเป็นแหล่งสร้างรายได้แก่ครอบครัวอย่างงาม

หลายปีมานี้องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้จัดการฝึกอบรม คล้ายกันนี้ในหลายประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งในประเทศไทยด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงอย่างถูกวิถี รวมทั้งการหาช่องทางการตลาด

ในเวียดนาม กัมพูชาและพม่า ประชาชนทั่วไปนิยมรับประทานแมลงเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั๊กแตนปาทังก้าทอดกรอบ แมลงป่องช้างทอดกรอบกับตัวบึ้งทอดกรอบสำหรับชาวกัมพูชา

ในประเทศไทยยังนิยมรับประทานดักแด้จากตัวไหม ตัวด้วงงวงมะพร้าว (ลูกโดด) และ หนอนไม้ไผ่ที่มีลักษณะตัวหยักและเรียวยาว (หนอนรถด่วน) ซึ่งให้รสมันอร่อย รวมทั้งแมลงมัน แมลงเม่า กับมดนางพญาหรือตัวมดเป้งด้วย

ปัจจุบันมีการทำตั๊กแตนทอดกรอบบรรจุกระป๋อง เช่นเดียวกับไข่มดแดงแช่น้ำเกลือบรรจุทั้งในขวดแก้วและในประป๋อง ส่งจำหน่ายทั่วประเทศและส่งออกอีกด้วย.

malang005

ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งแมลงหรือผลผลิตของมัน จะกลายเป็นอาหารกระป๋องที่มีราคาแพงมากๆ.

malang006

“Ant Egg” ทำให้ฝรั่งร้องจ๊าก ภาพนี้จาก Bizarre.com เว็บไซต์ที่ว่าด้วยเรื่องราวประเภทแปลกแต่จริงทั้งหลาย ไข่มดแดงแช่น้ำเกลือบรรจุขวดปิดสนิทก็ถูกจัดเข้าข่ายด้วย.

malang007

แมงป่องช้างกับรถด่วนทอด แพงมากๆ หากเทียบกับไก่ย่างวิเชียรบุรี ปัจจุบันกำลังมีการเลี้ยงกันอย่างกว้างขวาง มีไม้ไผ่นับสิบชนิดที่เพาะเลี้ยงหนอนได้.

malang008

ลูกโดด.. แสดงให้เห็นการเติบโต 2 ระยะ และ ได้รับความนิยมจากตลาดทุกระยะ นี่คือศัตรูของชาวสวนมะพร้าวซึ่งเมื่อก่อนนี้จะทุบหรือทิ่มให้ตายแล้วเขี่ย ทิ้งไป แต่ในวันนี้หนอนงวงมะพร้าว ราคาแพงกว่ามะพร้าวในสวนเสียอีก.

malang009

ตัวกุดจี่ซึ่งเป็นแมลงที่เติบโตในมูลควาย เมื่อคั่วเกลือสุกดีแล้วจะออกมามีกลิ่นหอมหวล แต่ FAO ไม่ (กล้า) สนับสนุนให้รับประทานกัน.

malang010

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติจัดการฝึกอบรมขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ในปี 2551 วันนี้การเลี้ยงและการทำตลาดแมลงกินได้ ได้กลายเป็นธุรกิจใหญ่โต ปีนี้ FAO เริ่มรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงในลาว.

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 3 เมษายน 2554 http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9540000041780

“กินเปลี่ยนโลกเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์การนำข่าวหรือเรื่องเล่าต่างๆ จากอินเตอร์เน็ตมาเผยแพร่ ไม่ได้ทำเพื่อการค้า”

Relate Post