ไข่มดแดงส่งออกไปถึงเดนมาร์ก,เยอรมัน

ไข่มดแดงเตรียมโกอินเตอร์? ผู้เชี่ยวชาญเรื่องมดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างทำวิจัยเลี้ยงมดแดงในเชิงพาณิชย์? ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านและเกษตรกรเลี้ยงมดแดงเพื่อเพิ่มผลผลิต? ตอบสนองความนิยมเปิบไข่มดแดงเป็นอาหารรสเด็ด? แม้กระทั่งนักธุรกิจเดนมาร์กยังสนใจสั่งซื้อไปขายเมืองนอก

รศ.ดร.เดชา? วิวัฒน์วิทยา? อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้? คณะวนศาสตร์? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์?? ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องมด? เปิดเผยว่า? ปัจจุบันมดแดงจัดเป็นแมลงเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง? เนื่องจากตลาดมีความต้องการไข่มดแดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีราคาค่อนข้าง สูง? กิโลกรัมละ? 200-400? บาท? ขึ้นอยู่กับปริมาณไข่มดแดงที่ออกสู่ท้องตลาด? โดยชาวบ้านจะต้องหารังมดตามป่าในช่วงฤดูแล้ง? ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม


อย่างไรก็ตาม? ขณะนี้อยู่ในฤดูฝนถือเป็นช่วงนอกฤดูกาลหาไข่มดแดง? ตนจึงได้ลงพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว? จังหวัดนครราชสีมา? เพื่อถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงมดแดงให้กับชาวบ้านและเกษตรกรได้รวมกลุ่ม เลี้ยงมดแดงตามบ้านเรือนในชุมชน? เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมพื้นที่เลี้ยงมดแดง? การสำรวจอาณาจักรและการย้ายมดแดงมาปล่อยในพื้นที่? วิธีการให้อาหาร? การดูแลและการเก็บผลผลิต? รวมทั้งเทคนิคการจัดการอย่างยั่งยืนเพื่อให้การเลี้ยงมดแดงได้ผลผลิตมาก ขึ้น? โดยใช้เงินลงทุนต่ำแต่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าตลอดทั้งฤดูกาล? และไม่ต้องทิ้งชนบทเข้าเมืองไปใช้แรงงานในช่วงหน้าแล้ง

รศ.ดร.เดชากล่าวว่า ภายหลังประสบความสำเร็จในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์มด? จึงมีแนวคิดที่จะนำความรู้เรื่องมดมาต่อยอดให้เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงมดแดง เพื่อเพิ่มรายได้?? เป็นโครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตไข่มดแดงในเชิงพาณิชย์? เพราะปกติแล้วชาวบ้านแหย่รังไข่มดแดงในป่าได้ประมาณ? 2-3? ขีดต่อรัง? หรือหากเลี้ยงมดแดงกันเองก็ได้ไม่ถึง? 1? กิโลกรัม? แต่จากการทำวิจัยที่ผ่านมานั้นพบว่า? เราสามารถเพิ่มผลผลิตไข่มดแดงได้เฉลี่ย? 1-2? กิโลกรัมต่อรัง

“การเลี้ยงมดแดงให้ได้ผลผลิตสูงดูเหมือนไม่ยุ่งยาก? เพียงแต่คอยให้อาหารและน้ำก็พอแล้ว? แต่ในสภาพความเป็นจริงยังมีขั้นตอนต่างๆ? อีกหลายประการที่ผู้เลี้ยงมดแดงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตมดแดงถึงจะ ประสบความสำเร็จได้”? ผู้เชี่ยวชาญเรื่องมดกล่าว


ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงมดแดงคือ? สภาพพื้นที่ควรเป็นที่ราบและเปิดโล่ง? มีต้นไม้ขนาดเหมาะสม? สูงไม่เกิน? 6? เมตร? เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ? และเรือนยอดที่ไม่เบียดชิดหรือร่มทึบมากเกินไปจนแสงแดดส่องไม่ถึงพื้น? เช่น? มะม่วง? ชมพู่? หว้า? เงาะ? ลองกอง? ลำไย? เป็นต้น?? ที่สำคัญคือควรมีแหล่งน้ำหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำ? และกำจัดศัตรูมดแดงทำลายทางเดินของปลวกที่หุ้มลำต้น? ทั้งนี้? ต้องสร้างความเข้มแข็งให้อาณาจักรมดและขยายรังได้เต็มพื้นที่

สำหรับในพื้นที่ที่ไม่มีมดแดงอาศัย? ก็ให้นำรังมดจากที่อื่นมาปล่อย? แต่ต้องแน่ใจว่ามีมดราชินีอยู่ด้วย? ส่วนการให้อาหารเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม? ในช่วงแรกต้องให้ในปริมาณมากและค่อนข้างถี่?? เพื่อช่วยเร่งให้มดงานสร้างรังขนาดใหญ่ๆ?? มดแดงจะชอบกินอาหารสดพวกเนื้อสัตว์? เช่น? ปลา? ไก่? มากกว่าอาหารสุกหรือแห้ง? แล้วแต่ความสะดวกและทุนทรัพย์ของเกษตรกร?? นอกจากนี้? ควรให้น้ำตาลเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้มดงานด้วย

เขาบอกว่า การเก็บไข่มดแดงส่วนใหญ่ใช้เวลา? 10-15? วันต่อครั้ง? จึงจะสามารถกลับมาเก็บได้อีก? ผลผลิตที่ได้คือ? ตัวหนอนและดักแด้? ซึ่งชาวบ้านเรียกรวมๆ? ว่า? ไข่มดแดง ส่วนตัวมดมีปีกนั้นเรียกว่า? แม่เป้ง แต่จะต้องไม่เก็บราชินีมดแดง อย่างไรก็ดี? ในช่วงที่ทำงานวิจัยเรื่องมดกับชาวเดนมาร์ก?? เขาบอกว่ามีเพื่อนนักธุรกิจสนใจจะทำธุรกิจไข่มดแดงส่งออกไปขายที่ประเทศ เดนมาร์กและเยอรมัน?? แต่วันนี้ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอ? เพราะแค่ขายในหมู่บ้านก็หมดแล้ว? ตนคิดว่าหากโครงการวิจัยนี้สำเร็จและทำให้เป็นอาชีพอย่างจริงจัง? ผลผลิตก็จะมากขึ้นจนสามารถส่งขายต่างประเทศได้

ที่มา : เอ็กไซต์? ไทยโพสต์ | 20 กรกฎาคม 2552

Relate Post